Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van de KCM groep, inzake de website kcm-groep.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de KCM groep door middel van het klantensysteem van de KCM groep en de verwerkingen via onze website www.kcm-groep.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

De KCM groep respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de KCM groep. U dient zich ervan bewust te zijn dat de KCM groep niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de KCM groep, waarbij het kan gaan om een opleiding training en of andere activiteit van de KCM groep, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het gezamenlijke klantensysteem van de KCM groep en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de KCM groep worden gebruikt om u te informeren over de producten en diensten van de KCM groep, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt het ontvangen van KCM-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de KCM groep. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de KCM groep.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

De KCM groep bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de KCM groep. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.