Keurmerken & Samenwerkingspartners

De KCM-groep maakt een onderscheid in freelancers eerste ring, tweede ring en samenwerkingspartners om onze projecten mee te bemensen.

Samenwerkingspartners zijn voornamelijk andere bedrijven of (scholings)instellingen die ons helpen bij het vormgeven van onze producten of daarop een aanvulling zijn.

KCM-groep heeft een netwerk aan dit soort relevante partnerbedrijven.

Voorbeeld van dit soort partners zijn ROC’s, waarmee wij erkende opleidingen voor bedrijven ontwikkelen, EVC-aanbieders die beroepscompetenties kunnen vaststellen, Software en systeemontwikkelingsbedrijven die contactcenterapparatuur leveren enzovoorts. Vaak versterken de KCM-groep en deze samenwerkingspartners elkaar in de samenwerking en zijn de contactlijnen kort om onze klanten en opdrachtgevers passende oplossingen aan te kunnen bieden.

KCM Gecertificeerd, is ons eigen kwaliteits logo, trainingen en opleidingen met dit logo voldoen aan de minimale eisen die KCM stelt aan de inhoud en uitvoering ervan.

KCM-Groep is  ingeschreven in het register CRKBO. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit. Door deze erkenning zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW.

KCM Groep is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is dé overkoepelende  brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

KCM Groep is al lid van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Alle skillsllabs opleidingen van KCM4Zorg zijn gecertificeerd door de V&Vn en leveren voor geregistreerde verzorgenden en verpleegkundigen accreditatie punten op. Deskundigheidsbehoud is een essentieel onderdeel in het verstevigen van de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Het continu bijhouden van je professie is een noodzaak om te mogen werken. 

NIKTA is een landelijke erkenning voor EHBO certificaten naar het Oranje kruis zijn dit de landelijk erkende certificaten. KCM4Ehbo is als opleider erkend door NIKTA

KCM Groep is een ecabo gecertificeerde werkleerplek voor o.a  administratief personeel. Wij geven mensen graag de kans om zich te ontplooien in het beroep en zichzelf hierin te ontdekken

KCM4EVC is erkend EVC aanbieder-EVC-aanbieders die zijn opgenomen in het Nederlandse register van erkende EVC-aanbieders. Zij werken volgens de kwaliteitscode EVC.

Samenwerkingspartners zijn voornamelijk andere bedrijven of (scholings)instellingen die ons helpen bij het vormgeven van onze producten of daarop een aanvulling zijn.

Samenwerkings partners

ROC A 12
ROC Rivor
Malmberg
Thieme meulenhof
F vd Vooren
Media Vision Studios
Trajectplanner