Projectorganisatie

Strategie van de KCM-groep is om een flexibele en sterke organisatie te zijn in een veranderende economie.

De KCM-groep werkt daarom vooral vanuit een projectorganisatie. Vanuit deze projectorganisatie ontwikkelen wij antwoorden op vragen van onze klanten en opdrachtgevers en borgen wij onze kennis en expertise.

Voor de uitvoering maken wij gebruik van ons netwerk aan freelancers. Zo kunnen wij in een veranderende economie onze overheadkosten en daarmee de investering van onze klanten beperken en beter inspelen op de actualiteit.

De projectorganisatie wordt geleid door de directeuren van de KCM-groep, Alex Dokman en Peter Muis. Beide hebben verschillende expertisecentra onder hun hoede en werken samen met andere interne projectmanagers aan het uitvoeren van projecten. Operationele capaciteit kopen zij altijd extern in.

Voordeel van het inkopen van externe capaciteit is dat je altijd de juiste man of vrouw met de juiste competenties, kennis en vaardigheden in projecten kunt inzetten. Deze kosten maak je op het moment dat het relevant is en deze kosten vervallen als een project is uitgevoerd.

Borging van onze expertise vindt plaats door binnen de projectorganisatie key-accountmanagers en projectleiders op te nemen, die een overall-view en expertise hebben binnen een ervaringsgebied. Veelal fungeren onze interne medewerkers als uitvoerders, sparring-partners, schaduwmanagers of kallibereren zij freelancers op projecten.