Ontdek Jezelf!

Ontdek jezelf! Missie, Visie en strategie

Ontdek jezelf! staat voor de missie, visie en strategie van de KCM-groep. Ontdek jezelf! is het uiteindelijke resultaat van onze inzet bij klanten en opdrachtgevers. Of het nu gaat om de totale organisatie, afdelingen, teams, medewerkers of de klantrelatie, in het invullen van deze belofte aan onze klanten en opdrachtgevers ligt onze toegevoegde waarde als onderneming besloten.

Missie - Ontdek jezelf!

KCM-groep zijn operationeel managers pur sang. KCM-groep opereert vooral in operationele omgevingen, professionalisering van medewerkers en het verbeteren van de klantrelatie en het klantcontact. Voor onze klanten en opdrachtgevers bieden wij ondernemerschap en denken mee als business-to-business partner in het genereren van oplossingen op het gebied van Training & Opleiding, Consultancy & Advies, Interim-management & Detachering, Recruitment & Assessment, Insourcing & Projecten en Mystery & Klanttevredenheidsonderzoeken.

Ontdek jezelf! betekent dan voornamelijk het inbrengen van onze expertise bij opdrachtgevers, hen helpen met bewustwording en het boeken van resultaten en het borgen van onze inspanning in de organisatie.

Visie - Ontdek jezelf!

KCM-groep wil dé partner van haar klanten en opdrachtgevers zijn als het gaat om het verbeteren van operational excellence in front - en backoffice, professioneel presterende teams, hoogwaardig en professioneel klantcontact, de professionalisering en kwalificatie van medewerkers en daarmee een bijdrage leveren aan de strategische doelstelling van onze klanten.

Onze kernwaarden zijn: professionaliteit, deskundigheid, respect, ondernemerschap, betrokkenheid, reflectie/professionele afstand, leren en experimenteren en succes boeken.

Daarin willen wij continue de verwachtingen van onze klanten en onszelf overtreffen! Ontdek jezelf! richt zich hier zowel op onze klant, op onszelf en op de relatie tussen ons en onze klant.

Strategie - Ontdek jezelf!

KCM-groep realiseert dit door:

  • Mensen met de juiste competenties, vaardigheden en kennis in te zetten op projecten bij opdrachtgevers,
  • Maatwerk in concepten producten te ontwikkelen die een oplossing bieden voor vragen van onze klanten,
  • Investeringen voor onze klanten laag en aantrekkelijk te houden,
  • Onze inzet en daarmee de investering van onze klanten in de organisatie te borgen,
  • Blijven innoveren en up-to-date producten en dienstverlening aan te bieden,
  • Flexibel te zijn in een veranderende markt en economie door onze overhead te beperken en ons te richten op de daadwerkelijke essentie van oplossingen,
  • Nederig en doortastend te zijn ten aanzien van het belang van onze klanten.
  • Ons bij iedere klantvraag de vraag te stellen en te beantwoorden hoe wij met een oplossing vorm geven aan “ontdek jezelf!”.