Kennis en Expertise Centrum

De KCM-groep biedt onze klanten vanuit verschillende servicelines onze diensten aan. Deze servicelines vormen onze kennis - en expertisecentra en kunnen ook in een combinatie worden ingezet voor het bieden van een oplossing. KCM-groep bedient haar klanten en opdrachtgevers vanuit 6 kennis - en expertisecenters

U kunt een keuze maken uit één van onze diensten om meer te lezen.

Binnen deze expertisegebieden werkt de KCM-groep verder aan conceptontwikkeling en de ontwikkeling van haar dienstverlening. Ook werken de expertisegebieden met elkaar samen om elkaar in een klantoplossing te versterken. Het onderscheiden van de expertisegebieden biedt dus vooral aan de ontwikkelkant voordelen. Daarnaast is het onderscheid in expertisegebieden van belang om de kennis en ontwikkeling te borgen binnen onze organisatie.

Voorbeeld is onze methodiek voor assessment. Deze bestaat uit een aantal persoonlijkeheidstesten. Deze methode hebben wij ondergebracht en geborgd bij het expertisecentrum Recruitment & Assessment. De methodiek is echter ook waardevol voor training, opleiding en coaching binnen KCM Training & Opleiding om de start - en de doelsituatie voor de ontwikkeling van cursisten objectief in kaart te brengen.

Ander voorbeeld is de Quickscan van KCM Consultancy & Advies voor contactcenters. In deze Quickscan worden lacunes in Training & Opleiding blootgelegd of in de operationele processen. Antwoord kan dan worden gevonden in een maatwerktraining voor medewerkers en managers om de operatie te verbeteren.