Recruitment & Assessment

Ontdek jezelf! met Recruitment & Assessment

Het invullen van een vacature is een goed moment om te kijken naar competenties, vaardigheden en kennis, waarover een kandidaat dient te beschikken om succesvol te zijn in zijn of haar functie.

KCM Recruitment & Assessment geeft ontdek jezelf! vorm door vooraf deze competenties vast te stellen en op basis van dit profiel een prima match te zoeken.

KCM Recruitment & Assessment kan ingeschakeld worden voor volledige wervingstrajecten of onderdelen, zoals het uitvoeren van assessments.

KCM Recruitment & Assessment biedt verschillendemogelijkheden tot samenwerking.

Onze opdrachtgevers kunnen ervoor kiezen om een assessment onderdeel van de procedure te laten zijn. Ook kunnen opdrachtgevers ons verzoeken om in een eigen wervingsprocedure een assessment af te nemen.

KCM Recruitment & Assessment hanteren professionele gedragsregels in de samenwerking met opdrachtgevers en kandidaten. Daarnaast detacheert KCM Recruitment & Assessment Freelancers als recruiter bij onze opdrachtgevers. Onze persoonlijkheidsonderzoeken passen wij ook veel toe in loopbaanontwikkeling en bij organisaties die volgens het Peter Pan principe werken aan het laten doorstromen van mensen in zwaardere functies.

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op