EVC trajecten

Ontdek jezelf! in een EVC-procedure van KCM4EVC.

KCM4EVC is een erkend EVC-aanbieder met een enorme passie en ambitie om op individuele vragen en behoeften succesvolle oplossingen aan te bieden. Wij helpen mensen en organisaties met het in kaart brengen van verworven competenties op basis van in werk en leven opgedane ervaring en kennis. KCM4EVC neemt het loopbaandoel van deelnemers als uitgangspunt voor een individueel maatwerkadvies. Zo kunnen we een inschatting maken van de haalbaarheid van een EVC-traject en de inrichting daarvan.

Met onze ervaringen in de verschillende rollen van een EVC-traject willen wijzelf in onze uitvoering en dienstverlening laagdrempelig zijn naar deelnemers toe. We begrijpen de eventuele spanning dat een assessment met zich meebrengt en nemen hem graag door een goede uitleg, begeleiding en voorlichting bij deelnemers weg. Zo zorgen wij ervoor dat een EVC-traject een bewustwordingsproces is over het kunnen wat juist heel leuk is om te doorlopen!

Graag adviseren wij ook werkgevers en bijzondere doelgroepen in het doorlopen van een EVC-traject. Binnen onze procedures zijn wij flexibel om passende oplossingen voor te stellen.

Tevens zijn wij nog op zoek naar auditkandidaten voor de domeinen waarop KCM4EVC een erkenning wil aanvragen. Als auditkandidaat kunt u kosteloos deelnemen aan een EVC-traject

Op onze website www.kcm4evc.nl informeren wij u graag verder over onze visie, missie en aanbod op het gebied van EVC.